Over deadlines

We doen altijd ons uiterste best om aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen. Dat houdt mede in dat we teksten, grafische ontwerpen of webdesigns binnen de gestelde deadline opleveren. Tot zover het eenvoudige verhaal, want gelukkig lukt dat meestal gewoon en dat vinden we ook heel gewoon.

De enkele keer dat we een deadline overschrijven, analyseren we achteraf altijd waarom dat is gebeurd. Soms bleek de opdrachtgever (om welke reden dan ook) niet in staat zaken die nodig waren om het project te voltooien tijdig aan te leveren. Denk daarbij aan huisstijl-elementen in een bewerkbaar vector-formaat (.eps of .ai bijvoorbeeld), afbeeldingen, foto’s in de juiste resolutie, cruciale informatie, enzovoorts.

Soms lukte het opdrachtgevers niet om (al dan niet tussentijds) ons werk te beoordelen en tijdig feedback en/of akkoord te geven op teksten of ontwerpvoorstellen. Begrijpelijk, maar feit is dat het ongewenste vertraging oplevert.

En soms besloot de opdrachtgever achteraf om nog een collega of meerdere collega’s te betrekken bij het beoordelen van het eindresultaat. Dat kan natuurlijk, maar het brengt in veel gevallen tijdrovende aanpassingen mee die in een eerder stadium van het ontwerp- of schrijfproces veel gemakkelijker hadden kunnen worden doorgevoerd.

De conclusie luidt dat deadlines naar twee kanten toe werken. Niet alleen DBDK als bureau, maar ook de opdrachtgever is gebonden aan de opleverdata die we samen zijn overeengekomen. Wij hebben de ervaring en de expertise om alles te doen wat we met onze klanten zijn overeengekomen, en we zullen dat behoudens overmacht binnen de afgesproken termijn en binnen het vastgestelde budget realiseren. Maar dat kan alleen als ook de opdrachtgever meewerkt, goed voorbereid de opdracht verstrekt en voldoende tijd inruimt voor evaluatie!